19 december 2016 verhuizen wij en heet de school het Reinaert.

Deze website wordt niet meer onderhouden sinds 5 december 2016. Voor informatie kunt u terecht  bij www.hetreinaert.nl .

19 december 2016 verhuizen wij naar het gebouw van de voormalige Hubertus Vakschool in de Reinaert de Vosstraat 27 in de wijk Bos en Lommer in Amsterdam. Dit gebouw ligt ca. 2,8 km af van het huidige gebouw.

We gaan ook een andere naam krijgen. Want modern onderwijs met veel aandacht voor vaardigheidsontwikkeling, met een nieuw examenvak informatietechnologie in een nieuw gebouw betekent eigenlijk dat Amsterdam een nieuwe school rijker is.

Het Reinaert is nog steeds een VMBO-G/TL-school (met LWOO) en tweejarige HAVO-brugperiode en met een kopklas in Amsterdam West.  Verder lezen...


Open dagen in 2017

Onze open dagen zijn in 2017 gepland op:

 • zaterdag 28 januari 2017 (opening gebouw, vanaf 11.30 tot 16.00 uur)
 • zaterdag 11 februari 2017 van 11.00 tot 14.30 uur
 • dinsdag 28 februari 2017 van 19.00 tot 21.00 uur.

Inspectiebezoek bij het Meridiaan College op 27-9-2016” “Het kan niet beter”

Afgelopen dinsdag bezocht de Inspectie van het onderwijs onze school en was zeer tevreden over de kwaliteit van ons onderwijs. Hieronder een aantal citaten van de inspecteur aan het einde van de dag.

 • “Ik heb geen enkele twijfel dat de kwaliteit van het onderwijs op orde is”.
 • “Ik kom op niet veel scholen waar ik zoveel goede lessen zie als hier”.
 • “Vooral het gedifferentieerd verwerken van de lesstof doen de docenten heel goed” (ofwel de leerlingen werken aan opdrachten op ieders eigen niveau).
 • “Ik zie een hoge betrokkenheid bij de leerlingen” (de leerlingen zijn gemotiveerd en doen goed mee met de lessen).
 • “De leertijd wordt efficiënt benut (ieder minuut van de lessen wordt nuttig besteed).
 • “De kwaliteitszorg is goed, stijgt uit boven andere scholen en kan niet beter” (dit betekent dat de inspecteur gezien en gehoord heeft dat het team en de schoolleiding voortdurend resultaten en plannen bewaakt en ingrijpt als dat nodig is).
 • “De ondersteuning (zorg voor leerlingen) is goed” (organisatie en uitvoering).
 • “Ik typeer de school als een school waar rust, duidelijkheid en structuur is”,
 • “Ik zie een team met veel ambitie en ik zie een verbetercultuur (ofwel het team is steeds bezig om nog meer kwaliteit te leveren).
 • “Ik zie een schoolleiding die de lat hoog legt voor de docenten en daar ben ik blij mee”.

De Inspectie verwacht dat het definitieve rapport over ca. 7 weken op hun website staat. Zodra dat het geval is, zullen we dat hier bekend maken.



Agenda